13. Bučijada

13. 10. - 15. 10. — Ivanić-Grad

Izložbeno-prodajni sajam buča, bučinog ulja; proizvoda od buča i ostalih eko-etno proizvoda, zabavni i edukativni programi za djecu i odrasle: cooking show, izložba skulptura i instalacija od buča, predstave, izložbe, koncerti, prikaz tradicijskih običaja, radionice, igraonice i drugi kulturno-zabavni sadržaji na više lokacija u centru grada

Program Bučijade

 

 

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688