17. koncert Marinja

08. 12. — Ivanić-Grad

18.00
Udruga „Treća dob“ i paljenje druge adventske svijeće
Mješoviti zbor crkve Sv.Petra ispred crkve sv. Petra
Restoranu Ivanićanka

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688