26. Karate Grand prix Croatia

13. 01. - 15. 01. — Samobor

Organizator: Karate klub Samobor i Hrvatski karate savez
Sportska dvorana Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr