3. ljetni robotički kamp Petica

01. 07. - 06. 07. — Ivanić-Grad

Seoski turizam Kezele
Organizator: Hrvatski robotički savez

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688