5. Harmička ocverkijada/čvarkijada

03. 03. — Savsko-sutlanska dolina i brigi

U organizaciji Udruge Ivan Perkovac i Vijeća mjesnog odbora Harmica

Informacije

TZ PODRUČJA "Savsko sutlanska dolina i brigi" (Brdovec, Dubravica, Marija Gorica)
Ilije Gregurića 13
10291 Brdovec,
Tel. +385 1 3398 747
info@tzssdib.hr , www.tzssdib.hr