6. Gulašijada “Memorijal Zvonko Dokmanić”

01. 09. — Kloštar Ivanić

15.00
Sportski park Kloštar Ivanić