9. Kundekovi dani

30. 09. — Ivanić-Grad

19.00
Izložba i nastupi KUD-ova,
Društveni dom Caginec i Park R. Perešina
Organizator: KUD Đuro Kundek Caginec

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688