Adventski koncert Hrvatskog pjevačkog društva ‘Jeka’

23. 12. — Samobor

Organizator: HPD Jeka
Župna crkva sv. Anastazije

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr