Aninovo

30. 07. — Samobor

Obilježavanje blagdana svete Ane
Kapela svete Ane, tancplac na Anindolu

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr