Cjelovečernji koncert muškog komornog zbora “Posavac” i VIS “Pelister-a”

09. 06. — Ivanić-Grad

20.00
Mala dvorana POU
Organizator: MKZ „Posavac“

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688