CU’FUS festival

18. 05. - 21. 05. — Samobor

Cirkuski ulični festival u Samoboru
Organizator: Udruga Razbibriga i TZG Samobora

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr