Dan općine Brdovec

15. 06. — Savsko-sutlanska dolina i brigi

Gastro natjecanje ekipa mjesnih odbora, lutkarska predstava, Dan folklora KUD-a Januševec i nastup grupe „Vigor“ i Rajka Suhodolčana
U sklopu Dana općine Brdovec – u Javorju

Kviz „Baština našeg kraja“ i izlet „Našim krajem“ (Muzej, Crkva sv. Vida, dvorci Januševec i Laduč, arheološko nalazište Drenje, Kapela sv. Leonarda, Javorje)
Muzej Brdovec

Informacije

TZ PODRUČJA "Savsko sutlanska dolina i brigi" (Brdovec, Dubravica, Marija Gorica)
Ilije Gregurića 13
10291 Brdovec,
Tel. +385 1 3398 747
info@tzssdib.hr , www.tzssdib.hr