Dan svete Ane

23. 07. — Ivanić-Grad

Kup svete Ane
Breška Greda
Organizator: MO, DVD Breška Greda i Udruga mladih Breška Greda

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688