Dani sv. Vida

10. 06. - 16. 06. — Velika Gorica

13.6.
„Tamburaška večer“
Društveni dom Mraclin

14.6.
„Večer vokalnih sastava“
Društveni dom Mraclin

Informacije

TZG Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
10410 Velika Gorica,
Tel. +385 1 6222 378
tzvg@tzvg.hr, www.tzvg.hr

POU Velika Gorica
Zagrebačka 37
Velika Gorica,
Tel. +385 1 6259 800
www.pouvg.hr