Fašnički povrački

01. 07. — Samobor

Ljetni karneval
Trg Matice hrvatske
Organizator: FA Mladost

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr