Fašnički program OŠ

28. 02. — Ivanić-Grad

10.00-18.00
Fašnički program OŠ Đure Deželića, u predvorju škole
Izložba maski i maskirani ples u predvorju škole OŠ Stjepana Basaričeka
Fašnička povorka OŠ Posavski Bregi mjestom
Posavski Bregi
Fašnički program i ples OŠ Josipa Badalića, u predvorju škole
Fašnička povorka Dječjih vrtića Ivanić-Grad i „Roda“, vraćanje ključeva Grada gradonačelniku na pozornici ispred POU
Fašnički koncert Glazbenih odjela OŠ Stjepana Basaričeka
Mala dvorana POU

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688