‘Go out and dance’

29. 04. — Sveta Nedelja

18.00
Obilježavanje Svjetskog dana plesa na jezeru Kipišće
Organizator: Plesni klub Balans

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr