Građanski utorak: Što (ni)je ljubav

14. 02. — Samobor

19.00
Predavačica dr.sc.Dubravka Miljković
Mala dvorana POU Samobor
Organizator: POU Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr