Građanski utorak: Značaj šuma za kvalitetu života ljudi

25. 04. — Samobor

19.00
Predavačica: dr. sc. Silvija Krajter Ostoić, predstojnica Zavoda za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE
Galerija Prica

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr