Grafička radionica i izložba radova

11. 10. — Ivanić-Grad

19.00
Prostor POU
Organizator: POU Ivanić-Grad u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti iz Zagreba

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688