“Grafički odsjek”

06. 06. — Samobor

20.00
Izložba grafičkih mapa (izložba ostaje otvorena do 29.6.),
Mala dvorana POU, organizator: POU

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr