Gulašijada

02. 09. — Kloštar Ivanić

Dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić
Organizator: Općina Kloštar Ivanić i HVIDR-a
Plakat gulašijada