“Hrabri mornar, Popaj“

27. 09. — Ivanić-Grad

18.30
Kazališna predstava za djecu
Velika dvorana POU
Organizator: POU

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688