Humanitarni koncert “Neka se čuje do neba glas”

01. 10. — Samobor

19.00
Organizator: Udruga u Duhu s Kristom
Sportska dvorana Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr