Izložba keramičkih predmeta

07. 06. — Sveta Nedelja

18.00
Centar za posjetitelje grada Svete Nedelje
Autor izložbe: Borna Lindić
Organizatori: Turistička zajednica grada Svete Nedelje i Grad Sveta Nedelja

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr