Izložba Mirjana Jelašac

27. 01. - 12. 02. — Samobor

“Kad bi drveće progovorilo – sudbina Wagnerovog”
Mala dvorana POU Samobor
Organizator:POU Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr