Izložba “Pisanice” kolekcionara Stjepana Pohižeka

09. 04. — Ivanić-Grad

20.00
Galerija POU
Organizator: POU Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688