Izložba „U susret Uskrsu“

21. 03. - 28. 03. — Sveta Nedelja

Udruga Kragulj
Izložba će se održati u prostorijama doma umirovljenika
(Ulica M. Stilinovića 7, Sveta Nedelja)

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr