“Jagodan & Crameraj”

20. 05. — Dugo Selo

14.00
Festival jagoda i sajam starih stvari
Izložba fotografija uz 50 godina dugoselske kronike
Gradska sportska dvorana
20.00
Koncert Lidije Bačić  i tradicionalno puštanje lampiona
Gradska sportska dvorana
Organizator: POU

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131