Kino u Ivaniću

13. 05. — Ivanić-Grad

„Štrumpfovi – skriveno selo“
„Brzi i žestoki 8“
Organizator: Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688