Kup DVD Deanovec i Gradsko vatrogasno natjecanje

20. 05. — Ivanić-Grad

14.00
Na poligonu u Deanovcu
Organizator: VZG Ivanić-Grada i DVD Deanovec

19.00
Festival za mlade Moslavino u srcu te nosim
Društveni dom Caginec
Organizator: KUD Đuro Kundek

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688