Marija Romić: Tlo-aktivni posrednik u okolišu

14. 03. — Samobor

19.00
Građanski utorak
Tihana Ledecki: Zaštita zagrebačkih izvorišta
POU

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr