Memorijal Damir Milatović

07. 04. — Pisarovina

Međunarodni dječji judo turnir
Sportska dvorana u Pisarovini, organizator Judo klub Pisarovina

Informacije

TZO Pisarovina
Trg S. Radića 13
10451 Pisarovina,
Tel. +385 1 6291 197, Mob. +385 99 4095 514
tzpisarovina@pisarovina.hr, www.pisarovina.hr