Obilježavanje Dana europske baštine i 11. tjedna cjeloživotnog učenja

06. 10. — Ivanić-Grad

09.00-17.00
Atrij i mala dvorana POU Organizator: POU Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688