Obilježavanje Praznika rada

01. 05. — Dugo Selo

10.30
Nastup KUD-ova i podjela besplatnog graha
Organizator: Grad Dugo Selo i Sindikat umirovljenika Hrvatske
Rukometno igralište

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131