“Od Josepha Haydna do Paule von Preradović”

31. 05. — Ivanić-Grad

“Hrvatsko-austrijske glazbene spone”
Predavanje Austrijskog kulturnog foruma Zagreb
Organizator: Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad
POU

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688