Opera Nikola Šubić Zrinski

09. 11. — Dugo Selo

19.30
Hrvatske slike sa klavirom ( izvode operni pjevači HNK iz Zagreba)
Dvorana KUD-a „Preporod“
Organizator: Grad Dugo selo i TZG Dugo Selo

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131