Izložba: Dalibor Rubido “Voda”

04. 04. - 16. 04. — Samobor

20.00
Mala dvorana

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr