Otvorenje tradicionalne izložbe likovnih radova iz Dugog Sela

18. 01. — Ivanić-Grad

19.00
U suradnji s POU Dugo Selo u prostoru POU Ivanić-Grad
Organizator: POU Ivanić-Grada

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688