Pješački pohod na Okić

23. 09. — Samobor

08.00
Organizator: Društvo za športsku rekreaciju
Samobor, start: Samoborski muzej      

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel./Fax +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
tourist@samobor.hr, www.tz-samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr