Pjesmom do Božića

15. 12. — Krašić

Nastup kulturno umjetničkih društava
Društveni dom Donja Kupčina

Informacije

TZO Krašić
Krašić 101
10454 Krašić,
Tel./Fax +385 1 6270 488
tzokrasic@zg.ht.hr
www.tzokrasic.hr