“Povijest o kojoj se ne govori”

18. 05. — Ivanić-Grad

Međunarodni dan muzeja
Muzej Ivanić-Grada
Organizator: Muzej Ivanić-Grada

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688