“Povratak u osamdesete”

23. 09. — Ivanić-Grad

20.00
Izložba fotografija i plesnjak uz DJ-e iz 80-tih,
Društveni dom Lonja
Organizator: MO Lonja, udruga Kvart Lonja i skupina građana

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688