Predavanje i predstavljanje knjige Vilima Karlovića “Preživio sam Vukovar i Ovčaru”

23. 11. — Sveta Nedelja

19.00
Centar za posjetitelje

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr