Predavanje Sanje Toljan “Čudesna moć hormona”

04. 10. — Ivanić-Grad

19.00
U sklopu zajedničkog projekta sa POU Samobor pod nazivom Zajedno za zdravlje
Mala dvorana POU
Organizator: POU Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688