Predavanje: Zaštita vinove loze od bolesti i štetnika

19. 01. — Ivanić-Grad

17.30
Predavač Josip Kiš dipl.ing.
Organizator: Udruga vinogradara i vinara Brenta

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688