Predstave i koncerti u atriju

06. 06. - 07. 06. — Velika Gorica

Pjeva mi se pjesma – Predstava Teatra POCO LOCO
Atrij u Šetalištu F. Lučića 15
Koncert učenika Umjetničke škole Franje Lučića
Dvorana Galženica / Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica
Komušanje mozga – Predstava u vlastitoj produkciji Stojana Matavulja
Atrij u Šetalištu F. Lučića 15

7.6.
Ninin svijet mjehurića – Predstava Dječjeg kazališta Smješko
Atrij u Šetalištu F. Lučića 15
Klavirski recital Viktora Čižića, Dvorana Galženica
‘Krtice’ – Predstava Teatra Kerekesh, Atrij u Šetalištu F. Lučića 15

Informacije

TZG Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
10410 Velika Gorica,
Tel. +385 1 6222 378
tzvg@tzvg.hr, www.tzvg.hr

POU Velika Gorica
Zagrebačka 37
Velika Gorica,
Tel. +385 1 6259 800
www.pouvg.hr