Predstava “Najveća tajna”

13. 05. — Jastrebarsko

11.00
(za djecu)
Kino dvorana
20.00
Stand up show
Kino dvorana

Informacije

TZG Jastrebarsko
Vladka Mačeka 1
10450 Jastrebarsko,
Tel./Fax +385 1 6272 940
info@tzgj.hr, www.tzgj.hr