Predstavljanje knjige Dugoselski biografski leksikon

08. 11. — Dugo Selo

19.00
Gradska vijećnica

19.30
Koncert VA „Duga“ i njihovi gosti
Dvorana Preporod

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131