Predturnir “Sportom protiv droge”

25. 05. - 26. 05. — Ivanić-Grad

Izletište Petek
Organizator: ŠK Otok

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688